28 december 2015

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen bij +YOGA, en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist. 
 2. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Inschrijving lessen & lesrooster

 1. Inschrijving tot het volgen van lessen loopt via het online lesrooster.
 2. Het geldende lesrooster staat op de website. +YOGA behoudt zich het recht voor het lesrooster desgewenst te wijzigen en/of lessen te annuleren. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website en/of per e-mail. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde leskaarten en abonnementen of verlening hiervan. 
 3. Boeken van lessen kan tot maximaal een maand vooruit en is op basis van beschikbaarheid.

Betaling

 1. Toewijzing van een strippenkaart of abonnement verloopt via het online lesrooster, door de yogi zelf of door +YOGA op verzoek van de yogi.
 2. Een abonnement, strippenkaart, workshop, training of losse les moet vooruit, te weten voorafgaand aan de abonnementsperiode, les, workshop of training betaald worden.
 3. Betaling loopt via iDeal of via een SEPA incasso in geval van een abonnement. Op aanvraag kan er met de PIN of contant worden betaald. 
 4. Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de yogi onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat de yogi  de betaling voor een periode storneert, kan het zijn dat de yogi niet meer online kan reserveren. De yogi blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.
 5. De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen, workshops en trainingen staan op de website. +YOGA behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website, en/of per e-mail.

Geldigheid abonnement en strippenkaarten

 1. Er zijn maandabonnementen voor 1 les in de week en 2 lessen in de week.
 2. De abonnementen zijn voor een minimale periode van 3 maanden, daarna wordt het abonnement automatisch verlengd, tot wederopzegging. 
 3. Het abonnement kan op elke dag van de maand ingaan. 
 4. Na de minimale periode van 3 maanden, is de opzegtermijn minimaal één maand, rekening houdend met de startdatum. Voorbeeld, je abonnement is op de 22e van de maand ingegaan, en wordt elke 22e van de maand verlengt. Als je uiterlijk 21 september laat weten dat je graag wil stoppen, dan loopt je abonnement nog door tm 21 oktober en zal er dus nog een keer geïncasseerd worden.                                              
 5. Opzeggen kan alleen per email naar info@plusyoga.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. 
 6. Het kan voorkomen dat er de ene maand 4/8 en de andere maand 5/9 lessen geboekt kunnen worden. Over een periode van 3 maanden kunnen er 13/26 lessen geboekt worden. 
 7. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inboeken van de lessen. 
 8. In de prijs van het abonnement is rekening gehouden met het evt uitvallen van lessen vanwege feestdagen en vakantie, ziekte of andere bijzonderheden van de yogi. Dit is ook het geval als de docent ziek is, of onverhoopt afwezig is. Bij vakantie van de docent wordt zoveel mogelijk vervanging geregeld. 
 9. Gemiste lessen, vanwege feestdagen, vakantie, ziekte ed kunnen in de volgende week/maand worden ingehaald. Lessen die niet binnen 3 maanden worden ingehaald komen te vervallen.
 10. In geval van langdurige ziekte/blessure kan een uitzondering gemaakt worden: lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.
 11. Een ingeboekte losse les kunnen tot max 8 uur van te voren via het online lesrooster worden afgemeld.
 12. Restitutie van (een deel van) de strippenkaart of abonnement voor gemiste lessen is niet mogelijk.
 13. Het geldende lesrooster staat op de website. +YOGA behoudt zich het recht voor het lesrooster desgewenst te wijzigen en/of lessen te annuleren. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website en/of per e-mail. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde leskaarten en abonnementen of verlening hiervan. 

Workshops,  XL lessen, Trainingen

 1. Aanmelding van workshop, XL les of training vind plaats via de het online lesrooster.
 2. Pas als de betaling binnen is, is de workshop of XL les definitief gereserveerd.
 3. Voor een workshop, XL les of training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Bij annulering tot 14 dagen van te voren wordt er 50% van het bedrag terugbetaald. Leden die een XL les hebben betaald met hun abonnement  krijgen beide lessen terug.
  • Bij annulering tot 7 dagen van te voren wordt er 25% van het bedrag terugbetaald. Leden die een XL les hebben betaald met hun abonnement krijgen één les terug.
  • Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang  van de workshop, XL les, of training,  of bij niet verschijnen is er geen terugbetaling van de kosten mogelijk. Leden die een XL les betaald hebben met hun abonnement krijgen deze beide lessen niet terug.

Annuleren door +YOGA

 1. In geval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, vervalt de les. Er vindt in deze situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats. Bij workshops wordt het betaalde bedrag terug gestort.

Eigen risico en Aansprakelijkheid

 1. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem dan contact op met je behandelaar over het volgen van de yogalessen.
 2. +YOGA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
 3. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
 4. +YOGA is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

Privacybeleid

 1. Er is een apart privacybeleid te vinden op de website (https://plusyoga.nl/over-yoga/contact/privacybeleid). Hierin staat welke gegevens we verwerken en opslaan. Als je met de algemene voorwaarden akkoord gaat, ga je ook akkoord met het privacybeleid. Dat betekent oa dat je automatisch wordt ingeschreven op de nieuwsbrief. Wil je deze niet (meer) ontvangen, kan je daar eenvoudig voor uitschrijven via de link onder de email, zonder dat je gegevens worden gewist.

Wijzigingen

 1. +YOGA behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Yogi’s worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
 2. +YOGA behoudt zich de vrijheid om abonnementsvormen, -bedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Opgesteld op 28-Dec-2015
Laatste aanpassing 10 Aug-2021